Richard Garin – Padayon Ang Serbisyo

 

MAY RESPONSIBILIDAD sa publiko ang tagsa ka pribado nga indibidwal. Adbokasiya ini ni anay Congressman Richard Garin nga nagaduso sa iya agud magpadayon sa iya pagserbisyo sa mga pumuluyo bisan pa nga isa ka siya ka pribado nga persona.

Wala gid sang may makapugong sa sin-o man nga nagahandom sa pagbulig sa iya kapareho nga tawo. Nagapanalunton na sa iya kaugatan ang pagbalikid sa isig-kapareho kag ginahilas nga makabulig kon makita nga may persona nga makaluluoy ang kahimtangan nga dapat hatagan sang pag-atipan.

Nangin katapo sang Kamara sa sulod sang duha ka termino si anay kongresman Richard Garin kag nangin tingog sang primer distrito sang Iloilo. Gindala niya ang kawsa sang pito ka banwa nga ginalakipan sang Oton, Tigbauan, Igrabas, Miag-ao, San Joaquin kag Guimbal nga iya natawhan. Anum ka tuig nga pagserbisyo sa Kamara nga nag-umpisa Hunyo 2013 tubtub Hunyo 2019.

Nag-umpisa ang iya karera sa pulitika sadtong 1982 sang napilian siya bilang Guimbal Municipal Federation President sang sadto Kabataang Barangay nga karon amo ang Sangguniang Kabataan.

Sa edad nga 24, napilian siya sadtong 1992 bilang Provincial Board Member nga nagarepresentar sang First District sang Iloilo kag liwat nga napilian sa kaangay nga posisyon sadtong 1995.

Sadtong 1998, ginpili niya nga mangin Municipal Mayor sang Guimbal nga iya ginserbihan tubtub 2007, kon sa diin madamo siya sang ginduso nga mga pagbag-o, mga polisiya kag solusyon nga nabase sa matuod nga sitwasyon.

Ang iya paghimakas nagresulta sa madamo nga pagkilala kag kadungganan para sa banwa sang Guimbal.

Nagbalik siya bilang senior board member kag floor leader sa Sangguniang Panlalawigan sadtong 2007 kag napilian nga bise gobernador sadtong 2010.

Ang iya pag-ulikid sa pumuluyo ang nagduso sa iya sa pagbalay sang mga programa, polisiya kag mga hagna. Luyag niya nga makabenepisyo ang mga pumuluyo ilabi na ang mga tigulang, ang mga may kasablagan sa lawas, kag mga solo parent nga nagahimakas sa pag-atipan sang ila kabataan.

Isa ka civil engineer si Richard Garin nga nagtapos sang iya pagtuon sa University of San Agustin sadtong 1990 kag nakapasar sa Board of Examinations for Civil Engineers sa sina man nga tuig.

Kasado siya kay Janette Petilla Loreto sang Leyte nga isa ka doktor, nangin anay tiglikom sang Department of Health kag karon amo ang incumbent Congresswoman sang First District sang Iloilo.

Masangkad ang iya eksperyensya nga nangin pundasyon niya sa kabuhi, ginpanday siya sang pagserbisyo, naghamtong ang iya panimuot sa pag-ulikid sa tawo, kag nagpapag-on sa iya paghatag sang responsable nga pang-gobyerno sa mga pumuluyo. Tuman ka daku ang ginhatag nga inspirasyon kag determinasyon sang iya mga ginikanan nga sanday Guimbal Mayor Oscar Garin Sr. kag San Joaquin Mayor Ninfa Serag Garin.

Talalupangdon ang padayon niya nga pagpadulong sa mga kabanwahan kag kabarangayan nga iya sadto naserbisyuhan. Ginabalik niya sila kag ginahatagan sang tion sa paghinun-anon. Ginahibalo niya ang ila kahimtangan kag nagahatan-ay sang bulig sa kutob sang iya masarangan.

Matuod, halos wala man siya nagapahuway nga kuntani sarang niya mahimo bangud wala na siya sa gobyerno, isa na siya ka pribado nga indibidwal. Apang bangud sa sugo sang iya kinaiya bilang tag-alagad sa banwa, indi niya masarangan nga tulukon lang ang iya mga kasimanwa.

Bulahan ang mga pumuluyo nga padayon nga ginaserbisyuhan ni Richard Garin bilang isa ka pribado nga inidibidwal.

 

By: Roberto “Bert” Ladera